Johan Dalman
Verbum, 2016

Boken Följ med och se är biskop Johan Dalmans herdabrev till Strängnäs stift. Den har underrubriken ”trons tre tumregler”, som enligt Johan Dalman är be – bry dig – fira gudstjänst. Han vill att boken ska vara en uppmuntran till en väg att leva som kristen i vardagen.