Den hemliga resan

Ulf Nilsson
Verbum och Svenska kyrkan Stockholms stift, 2018