John Baillie
i översättning och bearbetning av Johan Dalman
Verbum, 2021

Biskop Johan Dalman har i Böndagbok bearbetat den skotske prästen och teologiprofessorn John Baillies texter.

Anfanger till bokens böner