Nära dig Jul

Niclas Blåder
Verbum, 2022

Särtryck ur boken ”Nära dig”