MENU

Följ med och se


Johan Dalman
Verbum, 2016

Boken Följ med och se är biskop Johan Dalmans herdabrev till Strängnäs stift. Den har underrubriken ”trons tre tumregler”, som enligt Johan Dalman är be – bry dig – fira gudstjänst. Han vill att boken ska vara en uppmuntran till en väg att leva som kristen i vardagen.